• analytická - analytické cvičení, při němž jde většinou o izolovanou aktivaci jednoho svalu - např. posilování m. gluetus maximus (hýžďových svalů)
  • složitá LTV na neurofyziologickém podkladě - koaktivace (vzájemná aktivace) svalů v potřebných svalových souhrách; principy vycházející především z psychomotorického vývoje (např. Vojtův princip)
  • cvičení na přístrojích - posilovací stroje, rotopedy, atd.
měkké techniky a mobilizace
  • techniky ovlivňující svalové napětí (např. postizometrické relaxace)
  • techniky obnovující pohyblivost kloubní (např. mobilizace, country strain)
fyzikální terapie využívá nejrůznější druhy energií (např. umělé i přirozené) za účelem prevence a léčení organických a funkčních onemocnění.
  • termoterapie je aplikace tepelné energie, nebo její odebírání za účelem léčebného efektu.
  • vodoléčba (např. cvičení v bazénu, podvodní masáže)
  • elektroléčba využívá nejrůznějších elektrických proudů (např. stejnosměrné pulzní proudy, střídavé nízkofrekvenční proudy nebo dráždivé proudy)
  • magnetoterapie - pulzní magnetoterapie využívá nízkých kmitočtů 0,1 – 100 Hz. Evokuje změny v biochemickém a elektromagnetickém stavu buněk a tkání s následnými systémovými účinky
  • ultrazvuk je mechanické vlnění, zvyšuje propustnost kapilár a tím i prokrvení, příznivě ovlivňuje látkovou výměnu, působí spasmolyticky a také zlepšuje regenerační schopnost tkání.
akupresura
 
- používají pouze fyzioterapeuti speciálně vyškolení v této metodice

speciální metodiky
- používají pouze fyzioterapeuti, kteří jsou v nich vyškoleni 
( Vojta, Bobath, Kabat, McKenzie, Spirální dynamika, Škola zad atd.)


Comments