Aktuality - Oznámení‎ > ‎Vše‎ > ‎

Komora nelékařů? ANO, ale...

přidáno: 30. 1. 2012 2:22, autor: Redakce Fyzioterapeuti   [ Aktualizováno 30. 1. 2012 5:53 uživatelem TP redakce ]
Souhra či pospolitost zdravotníků je věc prospěšná, a to nejen pro pacienta, ale samozřejmě i pro širší mezioborovou organizovanost, stavovské public-relations, kolegiální vztahy, sílu pro hájení profesních práv, a mnoha dalších důvodů. Otázkou je, zda bude v případě komory, naše jednota opravdová nebo jen zdánlivá a jestli se dá mezioborová vstřícnost diktovat shora. Rozmanitost profesí a oborových zájmů ve zdravotnictví je jedna z největších co se týká ucelených lidských činností obecně.


Sestavení spravedlivých a srozumitelných stanov pro všechny obory se jistě stane prubířským kamenem vzniku i dlouhodobého fungování zamýšlené komory. Na škodu by jistě nebylo vymyšlení procesních pravidel, dávajících prostor i svébytnosti zúčastněných odborností. Tvůrci komory totiž rozhodnou o tom, zda bude komora přínosem nebo bude proklínána vlastními členy, jako je tomu v případě jiných komor...

Osobně vidím největší riziko pro stávající i nová profesní uskupení v odklonu volených zástupců od každodenních problémů a názorů členské základny, respektive v následném prohlubování skepse a apatie profesionálů, decimující profesní angažovanost. Jde přitom o organizace, které jsou demokratické, a tedy i tvořené námi samotnými. Možná jejich současná nepopulárnost vyplývá z jejich historického nebo politického zprofanování. Vždyť i samotné slovo “odbory” téměř nikomu nevoní a profesní organizace, komory či unie připomínají svou členskou základnou spíše víkendové zájmové spolky zahrádkářů, a i ti mají možná více členů registrovaných a hlavně prooborově aktivních.

Dokážu si představit i povinné členství v komoře, s tím, že komora na svůj provoz spotřebuje například 25% z členských příspěvků a 75% odvede na činnost příslušné profesní organizace, klubu či unie, k níž se daný člen aktivně(!) hlásí. V ní se pak daný profesionál může, ale nemusí angažovat... Pokud se neangažuje, ponechá celý členský příspěvek Komoře. Povinností ke Komoře a dobrovolností k profesní organizaci by zůstal ponechán doslova demo-kratický prostor k chtěnému(!) aktivnímu rozvíjení profesní hrdosti a prosazování skutečně praktických oborových hledisek. Zastřešující Komora by pak dobře sloužila a odvedla důležitou právní, administrativní a politickou práci, která jinak zdravotníky znechucuje a odhání od jejich poslání. Zároveň by Komora dala jasně najevo, jak to myslí se současnými profesními organizacemi.

pro Fyzioterapeuty.cz
Tomáš Pelc
Publikováno v osobním blogu na Medical Tribune

Comments