Aktuality - Oznámení‎ > ‎Vše‎ > ‎

Koně a hole

přidáno: 12. 7. 2011 11:21, autor: Redakce Fyzioterapeuti   [ aktualizováno 26. 10. 2011 2:00 ]
   9.7.2011 proběhl v Brázdimi u Brandýsa nad Labem 
první veřejný workshop v režii Fyzioterapeutů.cz 
  Brázdim světem po 4ech  
   o němž Vám přinášíme zprávu formou popularizačního článku ;-) 

Severská chůze
a hipoterapie?

Jen zdánlivě dvě nesourodé aktivity, které nelze kombinovat. Určitě to jde, ale jak konkrétně na to? Jak vůbec souvisí zdravotní účinek chůze s hůlkami a jízdy na koňském hřbetě? O tom i o mnoha dalších odborných aspektech byl přípravný workshop k novému typu kurzu pro fyzioterapeuty, rekreology, koňáky i laiky “Brázdim světem po 4ech”, konaný v otevřené krajině Brázdimi u Brandýsa nad Labem.
Cílem workshopu bylo prověření možností vzájemného propojení dvou jedinečných outdoorových zdravotních aktivit a pokus o vytrhnutí trnu z paty nákladné hipoterapie, která je jinak na kvalitních koních obtížně realizovatelná skupinově.
Hipoterapie je totiž vhodná pro mnohem širší skupinu pacientů než jak je dnes využívána. Řada velmi rozšířených civilizačních problémů pohybového aparátu, bolestí zad a poruch tělového schématu je dobře ovlivnitelná systematicky vedenou hipoterapií a dalšími sympatickými outdoorovými metodami, jakou je i severská chůze. Paralelní vedení skupiny s hůlkami a 2-3jezdců vyškoleným terapeutem se přitom zdá být pro hipoterapii doslova dvakrát tak "schůdnou" alternativou než je tomu v současné praxi.

Většina odborného kineziologického kontextu, který jsme probírali i to vybrané co si přečtete v níže uvedeném výstupu, se dá až překvapivě dobře vztáhnout k tělu chodce, koně a dokonce i jezdce sedícího na vlnícím se trupu zvířete.  Ve třetím případě jde sice o trochu složitější vztah dvou samostatných biomechanických soustav v těsném kontaktu, ale nebojte se, vše si lze prakticky vyzkoušet a na příkladech pochopit i s pouhou základní znalostí věci. Jak jinak by přece mohl svět rehabilitace a fyzioterapie fungovat mezioborově.
Každý koňák zná podmínku rozvoje fyzického zdraví, kondice a kvality koně. Musí být především dobře a pravidelně ježděn. Jakmile nemá kvalitní vedení, může například dojít až ke spontánní nepravidelnosti chůze (kulhání). Vzniklé patálie bývají spojeny s fyzickou asymetrií, s vyšším rizikem úrazu, s bolestivými stavy, 
s výpadky výkonnosti a dokonce i se změnami v chování.

Nic si přitom nenalhávejme. Patříme do stejné živočišné říše. Vzhledem k míře soběstačnosti si ale za “vyjížďky” svého pohybového aparátu odpovídáme sami, a to prakticky od dětství. Naše tělo má ale kromě lokomoce řadu dalších motorických povinností, které doslova “kradou” možnost opory polovině končetin (50%!). Náročná lidská motorika horních končetin, tak může paradoxně ztěžovat hlavně to, na čem jsem závislí primárně, tedy držení těla a sebepřemisťování.

Proč jsou 2-4 body lepší než 1-2? Důvod je jednoduchý. Pohyb těla se odvíjí právě od bodů opory. Pokud je jich více než dva, vytvářejí ucelenou opěrnou plochu. Do ní se pak tělo prostřednictvím končetin 
opírá s měnlivým tíhovým a hnacím vektorem síly (směrem). Pokud vycházejí opěrné končetiny ze vzdálenějších pólů trupu, zapojuje se svalstvo trupu tak, aby mělo kontrolu nad celou opěrnou základnou. Tím trup snadněji udržuje svou kondici a schopnost reagovat pružně na měnící se zátěž. V těle se utvářejí druhotné body nebo zóny opory (např. pánev nebo hrudní kost), do jejichž stability a jistoty se ukotvují svalové řetězce hnací, vyvažovací a modulační, které nám například umožňují měnit směr chůze.

Dobře vedená čtyřbodá lokomoce má přínos nejen pro fyzičku těla chodce, ale i jezdce. Čtyři body sice jezdci zprostředkuje kůň, ale koně opravdu vede jen jezdec, který dokáže stehny a hýžděmi ovlivnit oporu koňských kopyt o terén. Osy a težiště dvou nesourodých, přesto analogických těl, jsou naštěstí velmi blízko. Dokonce jsou k sobě tlačeny silou váhy jednoho z účastníků. Jevy, které se dějí v obou tělech, vyžadují více než odstavec v popularizačním článku. Vždyť i u koně rozeznáváme osm fází krokového cyklu. Pohyby hřbetu se navíc promítají do nejsložitějšího lidského statodynamického orgánu (pánev), přenášejícího rytmickou mechaniku chůze na orgán osový (páteř).

Přes veškerou složitost se lze během pár chvil sladit s holemi i nádherným zvířetem. Rozehraje se tak vyvážený “tanec” svalů, které jsou velmi často deprivovány, doplácejíc na dvounohý a statický způsob života. Je až překvapivě osvěžující objevovat vrozené čtyřnohé modely na vlastní kůži, ať procházkou s hůlkami nebo na delší dovolené, při zážitku nejkrásnějšího pohledu na svět, z koňského hřbetu.


více informací na serveru Fyzioterapeuti.cz
Pro představu uvádíme časový harmonogram kurzu NWH (NordicWalking - Hipoterapie)  • 9:00 Zahájení, zkušenosti účastníků
  • 9:30 Teorie NW
  • 10:15 Výběr typu a délky holí, praktické základy v nenáročném terénu
  • 11:00 Hipoterapie - teorie prezentovaná na vedeném koni s jezdcem
  • 12:00 Oběd
  • 12:45 Rozcvička- Protažení
  • 13:00 Společná praktická část v terénu (NW-Hipo)
  • 15:00 Zpětná vazba, analogie a rozdíly NW / Hipo
  • 16:00 Kineziologická nadstavba - OKŘ / UKŘ
  • 17:00 Ukončení kurzu

Reakce na článek - Koně a hole

Na jaře 2012 proběhne první kurz tohoto druhu !!!
K dispozici budou různé druhy holí a kvalitní koně ježdění i závodně. Kurz se koná outdoorově, pod širým nebem, s možností útočiště pod velkým vojenským stanem. Kapacita je 15-25 účastníků. Teoretické bloky probíhají přírodně, takzvaně "unplugged", tedy bez elektřiny. Studijní materiály jsou zajištěny v tištěné formě. Součástí kurzu je praktický úkol a následná internetová diskuse se zhodnocením aplikace poznatků v praxi. Kurzem chceme nabídnout příležitost propojovat nejen dvě úžasné metodiky, ale i ty kteří se kolem nich pohybují. Kurz je tedy zařazen do projektu ProVěC (ProReS.cz). Podle jeho pravidel mezioborové komunikace je uzpůsoben tak, aby srozumitelný i naprostým laikům. Je tedy navíc i vysoce fundovanou příležitostí pro naše klienty a pacienty, kteří mají v ceně kurzovného vstupní kineziologický pohovor a základní poradenství (nutno domluvit před a po kurzu). Účastníci pak mají neformální příležitost přespat pod vlastním nebo společným stanem a vyzkoušet vše dosyta v následujícím dni.

Odbornými garanty akce jsou
(akce je kreditovanou odbornou akcí pro fyzioterapeuty uzpůsobenou pro mezioborovou a laickou srozumitelnost v rámci neziskového projektu ProReS.cz)

Comments