Aktuality - Oznámení‎ > ‎Vše‎ > ‎

Tejpování - móda nebo evergreen?

přidáno: 15. 1. 2012 6:26, autor: Redakce Fyzioterapeuti   [ aktualizováno 16. 1. 2012 6:30 ]

Fyzioterapeuti.cz měli své první zastoupení na kurzu, k němuž svépomocí vznikla reportáž. Její autorka, členka naší redakce, Mgr. Lenka Manhartová v ní shrnuje svůj bezprostřední zážitek i celkový odborný dojem. 

Máte-li vlastní zkušenost s tejpováním nebo s jeho moderní elastickou variantou (funkční tejp) 
Mgr. Lenka Manhartová
pište své zkušenosti do diskusního pole pod článkem nebo se staňte členy k vznikající 
Tejpovací sekci Fyzioterapeutů.cz, stačí sdělit svůj zájem na adrese redakce@Fyzioterapeuti.cz a být přímo u zdroje informací zajímavých z pohledu Fyzioterapeuta.cz  ;-)REPORTÁŽ Z KURZU

Terapeutické využití kinesiotapu

3. – 4. 12. 2011

 

Školitelé: Bc. Jitka Kobrová, 
MUDr. et Mgr. Robert Válka
 

 

První prosincový víkend jsem překvapivě netrávila pečením vánočního cukroví, ale i tak mě čekaly dva dny plné tvořivé práce. Zúčastnila jsem se jednoho z mnoha kurzů kinesiotapingu, pořádaného na půdě FTVS UK. Kurz pořádala společnost Rehasport Trade s. r. o. pod vedením pana Bc. Jana Kalisty. Po odborné stránce vedli kurz Bc. Jitka Kobrová a MUDr. et Mgr. Robert Válka.


Článek vznikl na popud diskuse, která se „rozjela“ na fecebooku pod patronací serveru www.fyzioterapeuti.cz. Konkrétně tedy, kolik jsme ochotni zaplatit za odborný seminář/kurz s cizojazyčným lektorem. Diskuse se stočila směrem ke kurzům zaměřených na taping. V tuto dobu jsem stála na prahu rozhodnutí, který kurz z mnoha na trhu zvolit, jak bude kurz dlouhý a kolik jsem ochotna za kurz zaplatit. Jak jsem se rozhodla a jak to vše probíhalo, se dozvíte v následujícím článku. Možná i Vám pomůže při rozhodování.Začátek kurzu provázelo krátké uvítání panem Kalistou, který vystupoval jako moderátor celého kurzu, sdělil nám, jak bude programově kurz probíhat a zároveň nám stál modelem v praktické výuce. Dále nám byli představeni lektoři kurzu.

Abychom jako účastníci kurzu nezůstali pozadu, byli jsme vyzváni ke krátkému představení i my. Z celkového počtu osmnácti účastníků bylo jedenáct fyzioterapeutů, či těch, kteří ještě prochází „výrobním procesem“. Zbylí posluchači byli z řad masérů, tělovýchovných pracovníků až třeba po paní lékárnici.

Následoval první odborný blok - teoretický, který byl pod taktovkou svérázného pana doktora Války. Metoda jako taková pochází z rukou japonského chiropraktika dr. Kenza Kaseho, která byla poprvé představena v 80. letech 20. století na japonské rehabilitační klinice. V roce 1988 byla metoda k vidění během letních olympijských her v Soulu, do USA a Evropy byla uvedena v polovině 90. let 20. století. V České republice se dostává do širokého povědomí od roku 2009. Spektrum jeho využití zdá se být široké. Nejčastěji se s ním setkáte právě u fyzioterapeuta nebo ve sportovním prostředí, ale tuto metodu začínají oceňovat a využívat i lékaři, lymfoterapeuti či ergoterapeuti. Setkat se s ním můžete dokonce i v oblasti veterinární (např. tejpování koňů apod.).


Když je jeho spektrum využití tak široké, jak vlastně na první pohled ta obyčejná barevná páska funguje? Odpověď přichází záhy. Páska svými vlastnostmi působí na tyto struktury: kůži, fascie, jejichž význam zde byl zvláště vyzdvižen; oběhový a lymfatický systém, svaly, klouby. V těchto tkáních najdeme nespočet receptorů různé povahy a funkce. Na tyto receptory působíme biomechanickými vlastnostmi pásky a podněty z tohoto působení jsou zaznamenávány centrální nervovou soustavou. Kinesiotaping je tedy metoda, která je založena na neurofyziologickém podkladě.

Vlastnosti pásky byly taktéž popsány a názorně předvedeny. Na kurzu byl používán materiál značky Temtex TOWATEK Korea Co., Ltd a to dva druhy: Classic (napuštěn hypoalergenním termosenzibilním lepidlem) a Tourmalin (obohacen o piezoelektrický krystal turmalín, který má navíc tepelné účinky).

Kde všude se s kinesiotapingem můžeme setkat a kde ho můžeme jako terapeuti využít? Spektrum využití je široké, indikací spousta, oproti tomu kontraindikace se dají spočítat na prstech jedné ruky. Víme – li tedy, čeho chceme dosáhnout, můžeme touto metodou mnohé příznivě ovlivnit. V opačném případě můžeme však naopak uškodit, i když se na první pohled může zdát, že lepením pásky na tkáň nemůžeme vlastně nic zkazit. Chyba lávky! Nezapomínejme, že ovlivňujeme centrální nervovou soustavu a oběhový systém! Také je potřeba zdůraznit, že se nejedná o metodu solitární. Vždy je třeba aplikaci pečlivě uvážit, zejména u senzitivních jedinců a u dětí.

Teoretická část se věnovala i otázce, jak klienta či pacienta (dále jen klient)  o této metodě informovat, jak metodu prezentovat a jak by se měli klienti v době aplikace chovat. V neposlední řadě také, jak má být páska na tkáň aplikována a jak ji šetrně, (bez)bolestně odstranit. V této části nemůžu než nevyzdvihnout její výhody, protože se jedná o metodu, kterou si klient a nyní cituji: “...odnese domů“. Tímto způsobem lze i prodloužit dobu terapeutického účinku. Lze prohlásit, že dochází k vizualizaci terapeutické metody. Oko klienta může být doslova potěšeno barevným spektrem. Klient si může barvu sám vybrat (pokud má z čeho vybírat), může sám o něčem rozhodovat, podílet se na léčbě, což může mít příznivý vliv na vývoj terapie. Nevyhnutelně se dostáváme i ke stránce ekonomické, protože tato metoda není hrazena ze zdravotního pojištění, klient si její aplikaci doplácí. Je samozřejmostí, že by o této skutečnosti měl být předem informován. Dále bychom ho měli informovat, že se jedná o metodu podpůrnou, jejíž úspěch nemusí být 100% zaručen.

                Na závěr teoretického úvodu byl prostor k diskusi, kde jsme se dotkli mj. i mýtů kinesiotapingu. Jedním z nich je častá otázka, hlavně ze strany klientů „Mají jednotlivé barvy pásek nějaký terapeutický význam?“ Terapeutický vliv nemají žádný, pokud za terapeutický vliv nepovažujeme mnohdy až módní kombinaci barev tejpovacích pásek. Ve východní medicíně může volba barev záviset na pojetí Feng Shui, což je velmi staré učení o harmonii lidského života, o vytvoření šťastného domova i pracoviště (pozn. Bc. Kalisty). Klient by měl mít možnost si z barev vybrat a barva by měla „lahodit“ jeho oku. Potud vliv, který jistě můžeme nazvat vlivem psychologickým. U dětí dokonce může být i motivací k lepší spolupráci. Je na samotném terapeutovi, jak samotnou metodu prezentuje. Do svízelné situace se můžeme dostat, vyžaduje-li klient aplikaci kinesiotapingu opakovaně, i když již není nutná. Na tuto adresu pan doktor Válka doslova prohlásil: „Nenechme se klientem přesvědčit, že aplikaci potřebuje, i když už ji vlastně nepotřebuje.“

                

Mezi teoretickou a praktickou částí jsme mohli využít přichystaného občerstvení, které bylo v ceně kurzu. Ovšem, jak už to na všech kurzech bývá, času bylo málo, práce však hodně. Tak jsme se do ní směle pustili. Vyfasovali jsme ostré nůžky, skripta a nejdůležitější komponent - tejpovací pásky a dali jsme se do práce. Postupovali jsme dle skript, kde jsou rozpracovány jak postupy, tak barevné ilustrační fotografie, jak lepit „step by step“. Jak jsme listovali skripty, paralelně na projektoru běžely jednotlivé slidy. Ovšem to nejdůležitější jsme mohli sledovat při jednotlivých praktických ukázkách. Dívat se „pod ruce“ přímo Bc. Jitce Kobrové nebo Dr. Válkovi. Po praktické ukázce jsme se již mohli realizovat v utvořených dvojicích. Školitelé mezi námi procházeli a sledovali naše někdy více či méně úspěšné snažení, opravovali nás, či pomáhali s lepením, abychom dosáhli co nejlepších výsledků. Součástí bylo však i neúnavné dotazování dr. Války, proč to lepíme tímto způsobem, proč volíme zrovna toto napětí apod. Dokud z nás nebyla vyždímaná správná odpověď, nebyli jsme „ze spárů“ pana doktora puštěni. Neslo to však i své výhody. Jak praví staré pořekadlo „Opakování je matka moudrosti“, takže nebylo nutné memorovat teoretické poučky, doslova jsme si je „vtejpovali“ pod kůži. A tímto způsobem to šlo až do podvečerních hodin, kdy bylo hodně za námi, více však před námi.

To ale nezabránilo Dr. Válkovi v nedělním ranním bloku udělat malý vědomostní refresh. Na každého posluchače jedna otázka a běda tomu, kdo ji nedokázal zodpovědět.

Nedělní blok probíhal už zcela prakticky. Občas byla do pléna vhozena otázka k diskuzi, ale jinak jsme se víceméně prokousávali různými technikami tak, jak běžel slide za slidem. Podlaha se plnila odpadním materiálem, naše těla postupně začínala hrát všemi barvami, z našich hlav se jen kouřilo, ale naše ruce se stávaly postupně zručnějšími a zručnějšími.

                Ani jsme se nestačili „rozkoukat“ a již se blížil konec kurzu. Až na několik svalů, které byly uvedeny ve skriptech, bylo probráno vše. Do diskuse byla ponechána problematika hallux valgus. Způsobu, jak příznivě ovlivnit postavení palce, se zhostila studentka fyzioterapie, a to s veškerou grácií. Nakonec byl tento způsob lepení považován za inovativní a možná se jím školitelé nechají do budoucna inspirovat. Na závěr byl za bouřlivého potlesku předán každému certifikát z kurzu. Všichni se postupně odebírali domů, jen někteří zájemci měli ještě chuť diskutovat. Probírali jsme naše předchozí zkušenosti a dojmy z aplikace tejpování, zkušenosti z jiných kurzů apod.

                

Kdo je to Jan Kalista?

- absolvent FTVS UK v oboru tělesná výchova sport

- dříve se aktivně věnoval lehké atletice

- jednatel společnosti Rehasport s.r.o., dodavatel kinesiotapů značky TEMTEX od TOWATEK Korea Co., Ltd.

                S kinesiotapingem přišel poprvé do kontaktu v roce 2005 v sousedním Německu. V této době byla tato metoda v České republice ještě zcela neznámá. V roce 2008 na veletrhu Medical Fair objevil korejskou značku Temtex od TOWATEK Korea Co., Ltd. od které se dostalo do České republiky prvních pár tisíc krabiček s páskami. Jak se říká „První vlaštovka jaro nedělá“, a tak i usídlení kinesiotapingu v české kotlině chce svůj čas. Pan Kalista postupně rozvíjí e-shop s prodejem zejména tejpovacích pásek a již několik let se věnuje pořádání kurzů a školení. Nyní tyto kurzy vede společně s Bc. Jitkou Kobrovou a MUDr. et Mgr. Robertem Válkou, kteří byli vyškoleni v Londýně v rámci Kinesio Taping Association International.

Osobně jsem kurz kinesiotapingu absolvovala poprvé, i když jsem zkoušela aplikovat tape již dříve. Byly to příjemně strávené dva dny, jejichž náplň a celkový průběh hodnotím velice kladně. Nabité informace a dovednosti již hojně využívám ve své praxi a vesměs se setkávám s příznivými ohlasy svých klientů. Časově je kurz dostačující k tomu, aby terapeut získal nezbytné teoretické informace a naučil se základní zručnosti v lepení pásek na vybranou oblast. Rozhodnete-li se pro absolvování tohoto kurzu, rozhodně se dozvíte všechny potřebné informace, k tomu, abyste touto metodou „okořenili“ svou fyzioterapeutickou praxi a uměli se správně rozhodnout, kdy, komu a za jakých okolností kinesiotape aplikovat. Zda budete své znalosti prohlubovat, či vymýšlet nové varianty aplikace je již na každém z nás.

Ve volné diskusi mě zajímalo, pořádá-li společnost i navazující kurzy, např. věnované podrobněji klinickým aplikacím, nebo které mají charakter refresh kurzu. V současné době společnost Rehasport Trade s. r. o. takové kurzy nepořádá, nicméně kurz lze uspořádat i přímo na Vašem pracovišti pro úzce specializovanou skupinu (např. lékařů, sportovních masérů, trenérů, atp.). Dále mě zajímalo, kam si lektoři jezdí pro nové zkušenosti. Pan Kalista byl v nedávné době například pro nové impulzy v Německu, odkud si přivezl nové poznatky a způsoby, jak ovlivnit spoušťové body a tuto zkušenost nám i v průběhu kurzu předal. Jak sám uvedl, v poslední době zasahují do aplikace kinesio tapu i módní vlivy, které již ale s původním úmyslem příznivě ovlivnit funkci přestávají mít pramálo společného.

                Co říci závěrem? Chcete-li obohatit svou fyzioterapeutickou praxi o další tvůrčí činnost, udělat terapii i pro svého klienta zajímavější, investujete svůj čas i finance do podobného typu kurzu. Vydaná investice se Vám jistě vyplatí!


Mgr. Lenka Manhartová

profil na Fyzioterapeutech.cz
web


Comments