Články‎ > ‎

Oči spinální myši


https://sites.google.com/a/fyzioterapeuti.cz/fyzio2011/clanky/oci-spinalni-mysi/1.jpg?attredirects=0
Jak může podivný malý diagnostický přístroj s označením SpinalMouse
® pomáhat v našich ordinacích, jsme již psali. Nyní nabízíme pohled jejíma očima. Obrazy křivek páteře, jsou přehledné, až nás překvapuje, jak věrně dokládají a doplňují naše vnímání tvaru páteře při přímé aspekci.


Příklad záznamu křivky páteře v sagitále. Zleva Flexe-zeleně, neutrální stoj-červeně, extenze-modře. Pozorujeme prodlouženou kyfotizaci Thp, omezení rozvoje LS a paradoxní anteverzi sakra při omezené extenzi. Kruh znázorňuje celkový sklon osy křivek.

https://sites.google.com/a/fyzioterapeuti.cz/fyzio2011/clanky/oci-spinalni-mysi/2.jpg?attredirects=0      https://sites.google.com/a/fyzioterapeuti.cz/fyzio2011/clanky/oci-spinalni-mysi/3.jpg?attredirects=0

Základní okno s výběrem měření v sagitále a frontální rovině (v levém postranním sloupci)
Normálně vídáme lidská záda v našich ordinacích trojrozměrně. Ačkoliv SpinalMouse (SM) umožňuje i jednoduchou 3D vizualizaci a dokonce animaci tvaru páteře s vykreslením obratlů, je pro nás přehlednější 2D zobrazení křivek.


https://sites.google.com/a/fyzioterapeuti.cz/fyzio2011/clanky/oci-spinalni-mysi/4.jpg?attredirects=0     https://sites.google.com/a/fyzioterapeuti.cz/fyzio2011/clanky/oci-spinalni-mysi/6.jpg?attredirects=0

Flexe trupu ve stoji u pacienta s morbus Scheuermann se zvýrazněnou kyfozou 

Porovnání 3D simulace a 2D záznamu, kde můžeme flexi porovnat s pozicí ve vzpřímení a záklonu.
Software SpinalMouse® má předdefinované možnosti měření ve stoji, v sedu a vzporu klečmo. Měříme v neutrální pozici a v krajních rozsazích flexe a extenze. Ve frontální rovině zachycujeme úklony ve stoji nebo v sedu. Zvolit lze také adaptivní mód pro různé výchozí pozice a cíle cvičení.


https://sites.google.com/a/fyzioterapeuti.cz/fyzio2011/clanky/oci-spinalni-mysi/7.jpg?attredirects=0      https://sites.google.com/a/fyzioterapeuti.cz/fyzio2011/clanky/oci-spinalni-mysi/8.jpg?attredirects=0

Porovnání křivek Flex/Ext, ve stoji a vzporu klečmo u zdravého probanda praktikujícího zápas. Vlevo si všimněte plynulé základní i extenční křivky s tužší hrudní extenzí. Zatímco ve flexi a všech fázích vzporu klečmo vidíme predilekci k flexi L1-3. Naznačen je i kloboukovitý tvar neutrální pozice (červeně).
Křivky krajních poloh vidíme současně s výchozí pozicí, což nese možnost jejich dobrého porovnání v jednom obrazu. Jinak je listování mezi měřeními poměrně těžkopádné. Vývojáři SM to překonali jedním z nejzajímavějších nástrojů - komparačním módem.


https://sites.google.com/a/fyzioterapeuti.cz/fyzio2011/clanky/oci-spinalni-mysi/9.jpg?attredirects=0      https://sites.google.com/a/fyzioterapeuti.cz/fyzio2011/clanky/oci-spinalni-mysi/10.jpg?attredirects=0

Vlevo vidíme velký rozdíl měření před a po zácviku stabilizace osy v rozmezí šesti měsíců. Pozorujeme navíc zmírnění aplanace Lp ve stoji (červeně 1-2) Obrázek vpravo -vzpor klečmo u akutní LBP v odstupu jednoho dne. Mírné povolení ochranného držení v neutrální pozici. Zlepšení flexibility. Bez posunu v extendibilitě.

Tento článek je prvním rostoucím příspěvkem-článkem, jehož plné znění a detailní přílohy sdílíme jen s registrovanými Fyzioterapeuty*cz. V blízké době budeme článek doplňovat o další náhledy z měření. Zajímavé kazuistiky nenecháme bez povšimnutí. Zároveň je článkem živým, což znamená, že se můžete s myší setkat naživo v nové ARÉNĚ F*cz a být přímo u vzniku dalších příspěvků.


Na Vaše dotazy a připomínky se těšíme na redakce@fyzioterapeuti.cz

Comments