Modelový profil

Toto je smyšlený modelový profil !!!   Svůj profil můžeš nechat přístupný jen odbornému kolegiu nebo ho zveřejnit.
Jsem členem těchto komunit-spolků*:
Neformální iniciativa Fyzioterapeuti Sobě
Aktivní uživatelé serveru Fyzioterapeuti.cz
Multidisciplinární rehabilitace (ProReS.cz)
Klinická zájmová skupina - Akupresura (Unify)
Fyzioterapie v neurologii (Fyzioterapeuti.cz)
Outdoor fyzioterapeuti (Fyzioterapeuti.cz)

*členství ověřitelné na stránkách jednotlivých spolkůJsem autorem těchto oborově-populárních článků:
Fyzioterapie - styl přístupu k vlastnímu tělu a zdraví
Roztroušená skleróza - možnosti fyzioterapie
Význam dlaně a plosky pro náš život
Tanec v léčbě parkinsonika
Motto:
"Má práce má smysl pouze tehdy,
když mohu pomoci člověku s hendikepem" 


Filip Snadný
filip.snadny@fyzioterapeuti.cz
* 1980 v Jindřichově Hradci

bakalář fyzioterapie
Absolvent 2.lékařské fakulty UK 
v letech 2002-05

Praxe: 
3roky v ambulantním provozu
nyní od 2/2008 na lůžkovém odd. neurologie FNKV

Specializace:  
Rehabilitace u neurologických diagnóz

Kurzy, publikační činnost a další podrobnosti v mém blogu

Soukromá praxe:
- V domácím prostředí klientů na Vinohradech a blízkém okolí
- Objednávky v mém pracovním plánovacím kalendáři 
Živnostenský listJsem zaměstnancem:Jsem členem nebo participuji:
     

 

Comments