MojeKolegium


Jen pro Fyzioterapeuty.cz používající G-mail (založte si nový zdarma)


   Díky tomuto nástroji můžeš využít náš společný server přímo s kolegy s nimiž spolupracuješ. Jde o Tvojí pracovní komunitu. Usnadnit si tak můžeš:
 • vzdálenou komunikaci
 • sdílení pracovních dokumentů
 • plánování schůzek a společných aktivit
 • pořádání odborných akcí
 • společné odborné rozpravy (kolokvia)

Zkus dělat svou práci na 
nové komunikační úrovni !!!


Funguje to jednoduše a velmi svobodně :
 1. Pozveš kolegu na server Fyzioterapeuti.cz
  (není to podmínkou, ale jednodušší je, když má hned od začátku svůj Gmail)
 2. Potvrdíš ho v jeho profilu jako svého kolegu. 
 3. Můžete ihned začít pohodlně komunikovat přes své G-mail účty 
  a spolupracovat se zázemím na Fyzioterapeutech.cz
 4. Dohodněte se a založte tematickou nebo regionální komunitu!
  Využijete naplno podporu naší redakce!

TvojeKolegium je skupinou vztaženou jen a pouze k Tobě. Díky profesionální platformě Google se bezpečně rozhoduješ, co s kým ze svého kolegia budeš sdílíš. Nezapomeň, že kontakt, který ti kolega svěřuje je důvěrný! Vystavit si tedy ve svém profilu můžeš (nemusíš) oficiální vizitky svých kolegů, nikoliv jejich e-mailové adresy! Vlastní kontakt smějí vystavit jen kmenoví zpravodajové, redaktoři a partneři Fyzioterapeutů.cz s osobním e-mailem ve tvaru Jméno@Fyzioterapeuti.cz

Omezení

   Tento systém je částečně automatizován. Některé kroky je ale nutné provést ručně (přenesení vizitky do MéhoKolegia). Jen tak lze plně zachovat možnost volby, jak bude vypadat osobní profil každého z nás. 
   Fyzioterapeuti.cz automaticky nesdílejí všechny své kontakty. Nechceme být pouhou hromadou kontaktů, snadno zneužitelnou spammery a zavánějící až příliš "komunismem". Chceme naopak být strukturovaným prostorem podporujícím aktivní tvorbu skupin, kontaktů a pracovních vazeb. E-mailové kontakty jsou tedy sdíleny jen v rámci tematických komunit serveru nebo TvéhoKolegia.  :-)