Partneři, sponzoři a inzerce


Server 
Fyzioterapeuti.cz se nově otevírá sponzorům a zájemcům o inzerci. Důvodem je žádoucí a nevyhnutelná profesionalizace provozní části redakce. Sponzoringem nebo využitím informačních služeb serveru pomáháte rozvoji jeho neziskových oborových myšlenek a cílů.

Děkujeme...

INZERCI
 a informačním prezentacím již není na serveru poskytován prostor zcela bezplatně, tak jako dříve. Prezentace jiného než oborového a neziskového charakteru je umožňována pouze subjektům, rozhodnutým finančně podpořit záměry Fyzioterapeutů.cz a převzít malý, definovaný díl na dosavadních kumulovaných provozních nákladech serveru. 
Zůstáváme NEZISKOVÍ!!!
Náš server dál funguje na stejných svépomocných principech, na kterých byl založen. Server se ale rozrůstá a s ním roste i složitost a náročnost redakční práce, jejíž kancelář je nutné potupně profesionalizovat. Rádi bychom také uskutečnili rozsáhlejší projekty, které již ze sdružených zdrojů členů nelze pokrýt. To jsou hlavní důvody, proč se otevíráme sponzorům, kteří chtějí podpořit jedinečnou komunitní formu serveru Fyzioterapeuti.cz
Comments