Fyzioterapeuti Sobě

V současné době připravuje naše neformální iniciativa vznik občanského sdružení Fyzioterapeuti Sobě.
V této úvodní fázi jsme se rozhodli ponechat základní myšlenky připravovaného sdružení v nejjednodušší verzi, která nechává největší prostor pro diskusi.

Chceme:
  1. Hledat a pojmenovávat společná témata a záměry sjednocující komunitu fyzioterapeutů
  2. Usnadňovat a rozvíjet profesní komunikaci
  3. Rozšiřovat reálné profesionální kontakty a vazby (RHB kolegium-fyzioterapeut-veřejnost)
  4. Iniciovat a podporovat profesní projekty fyzioterapeutů

Chtěli bychom, aby se zakládané sdružení mimo jiné stalo morálním a myšlenkovým zdrojem našeho společného snažení. Comments