Organizační

Náš projekt má své hlavní cíle, dílčí záměry, prostředky, nástroje, komunikační kanály, uživatele, správce sekcí a subProjektů. Chceme mu proto před otevřením webu pro odbornou veřejnost (21.2.2010) dát jasný organizační základ. Zároveň vás nechceme zahlcovat právními formulacemi, které jsou pro aktivní uživatele s osobním přístupem obšírně formulovány v podmínkách používání účtu společnosti Google. Podmínky serveru proto chceme pojmout jednoduše, krátce a srozumitelně, jako souhlas s definicí projektu a převzetí odpovědnosti za informace poskytované redakci a správcům serveru prostřednictvím elektronické pošty.


Organizaci lze načrtnout na jakémsi stromě rolí všech subjektů ve vztahu k serveru. 
 1.  Běžní uživatelé "čtenáři" s profesní příslušností - Fyzioterapeut 
  (v partnerských projektech i jiní definovaní specialisté, například RHB lékaři)
 2. Aktivní uživatelé serveru s osobním přístupem do systému
 3. Partneři projektu, organizátoři komunit, administrátoři dílčích projektů, webových sekcí a rubrik
 4. Hlavní administrátor - pouze provozně a technicky "zastřešuje" server.
  Dohlíží na tematickou strukturovanost kmenového projektu, nezasahuje však do vnitřní autonomie dílčích projektů a komunit serveru.
Zvláštní vazbu k základní struktuře projektu mají:
 1. Neformální iniciativa Fyziotearapeuti Sobě 
  jako morální a myšlenková základna
 2. Veřejnost, média, pacienti a klienti  (vlastní web v přípravě)
 3. Partnerský globální projekt ProReS.cz pro multidisciplinární rehabilitaci

 Comments