ProReS.cz
Pro
fesní Rehabilitační Server   (ProVěc)
Je komunikačním a informačním prostorem pro všechny strany zúčastněné na procesech REHABILITACE. Je projektem iniciovaným ve snaze o podporu spolupráce napříč celým multidisciplinárním RHB týmem. 

Kmenový web ProReS.cz bude přístupný těm z Vás, kteří máte profesní vazbu na oblast Rehabilitace. Jeho veřejné stránky pak budou určeny všem příznivcům kvalitní zdravotní péče a rehabilitace na mlutidisciplinární úrovni. Weby ProReS zatím hostují na serveru Fyzioterapeuti.cz


Hlavní myšlenky projektu:
 1. Jsme si vědomi obtížnosti dosahování RHB cílů u našich společných pacientů i organizační složitosti celého RHB procesu.
 2. Víme jak náročná je souhra mnoha specialistů a jak těžké je někdy vidět problémy i očima svých kolegů.
 3. Cítíme potřebu zlepšování úrovně i formy komunikace a spolupráce v Rehabilitaci.

Dílčí projekty ProReS jsou autonomní. ProReS.cz má kromě svých základních informačních a komunikačních funkcí poskytovat i příležitost k efektivnímu plánování a organizaci (mezi)oborových aktivit v pracovních skupinách.


Přečtěte si úvodní informace z uzavřeného serveru ProReS.cz

Multidisciplinární rehabilitační tým:
 • Rehabilitační lékaři
 • Lékaři preskribující rehabilitaci
 • Fyzioterapeuti
 • Ergoterapeuti
 • Speciální pedagogové
 • Arteterapeuti
 • Psychologové
 • Logopedi
 • Sociální pracovníci
 • RHB sestry
 • RHB ošetřovatelé

Příbuzná odvětví:
 • Lázeňští specialisté
 • Fyziatři
 • Instruktoři fitness
 • Maséři