ProReS‎ > ‎

Informace ProReS


.... Na těchto stránkách postupně uvádíme v život dlouho plánovaný svépomocný projekt, jehož cílem je vybudování moderního komunitního serveru sloužícího všem stranám zúčastněným na procesech rehabilitace. Hlavním cílem projektu je přitom rozvoj komunikace a rozšířené spolupráce v oboru.

Jakožto fyzioterapeuti a iniciátoři projektu bychom zde chtěli mluvit o rehabilitaci v širším pojetí, včetně oblastí, jimiž své pacienty a klienty osobně provázíme v návaznosti na rehabilitaci zdravotnickou. Svůj prostor zde tedy najdou i naši kolegové z oblastí rekondice, sportu a zdravého životního stylu. 


Těžiště našich zájmů je však v rehabilitaci! Rozvoj sekcí pro lékaře, ergorterapeuty, speciální pedagogy, sociální pracovníky a další obory s vazbou na rehabilitaci, je zcela otevřen všem jejich zástupcům. V této komunitě rádi uvítáme každého komu není vlastní práce lhostejná. Vyzýváme proto všechny, kteří chtějí pozvednout úroveň komunikace a tedy i celého oboru, aby neváhali a zapojili se aktivně do primárního projektu "Fyzioterapeuti Sobě" nebo do globálního projektu "ProRés" určeného multidisciplinární rehabilitaci. Těšíme se i na hlubší spolupráci s těmi z vás, kteří zde mají chuť realizovat své dílčí projekty a dlouhodobě tvořit věci, které dají tvář celému serveru.


Na vrcholu našeho snažení pak stojí pacienti a klienti, k nimž celý rehabilitační tým směřuje své profesní úsilí. Na plánovaných stránkách proto připravujeme vedle neveřejných profesních komunikačních nástrojů i pestrou paletu informací pro naše pacienty a klienty. Zasadit se přitom chceme nejen o medializaci celého našeho oboru, ale hlavně o zviditelnění konkrétní práce každého z nás. Klienti zde najdou profesní profily specialistů, kteří se nejen poctivě věnují své práci, ale zároveň publikují a aktivně řídí vlastní projekty. Každý specialista si přitom bude moci vybrat formu, vzhled, náplň i komunikační nástroje, které chce ve svém profilu nabídnout svým klientům. Připravovaný server by tak mohl dobře sloužit rozvoji celé rehabilitace i úspěchu našich praxí!


Comments