Charakteristika :
Odborný léčebný ústav určený k poskytování ústavní celodenní  komplexní rehabilitační léčby 

Kontakty :
tel.: 317 881 111, prijem@rehabilitace.cz

Specializace :
Klienti po úrazech a operacích pohybového a nervového systému.
Od 1.7.2002 zajišťuje na Spinální rehabilitační jednotce (SRJ), která je součástí celostátní sítě, komplexní rehabilitační péči po závažných čerstvých  míšních postiženích.

Nabídka :
Preventivní péče
Rehabilitační péče
Ergoterapeutická péče
Logopedická péče
Psychologická péče
Lůžková oddělení
Protetické oddělení
Autoškola pro TP
Kultura a sport
Spinální rehabilitační jednotka
Poskytování sociálních služeb

Napsali o nás :
 • Rehabilitační ústav Kladruby má certifikát kvality - zdroj : Benešovsko.info
 • Kladrubský ústav s pomocí evropských peněz zlepšuje péči - zdroj : České noviny
 • V Kladrubech mají nový přístroj na výuku chůze - zdroj : České noviny 


Aktuality :

Kurzy a semináře :

Konference :

Pořádali jsme :
2.- 3.10.2008 se uskutečnilo V. setkání spinálních jednotek ČR 

Zaměstnanci :
Ing. Josef Hendrych
prim. MUDr. Iveta Hrubcová
prim. MUDr. Marie Kulakovská
Mgr. Eva Talpová 
Alena Zemanová

Historie oddělení :
Oficiální zahájení provozu se uskutečnilo 1.prosince 1947, kdy zařízení neslo název „Státní ústav doléčovací“.
V průběhu let dochází ke stále většímu rozšiřování oboru rehabilitace i k požadavků na něj kladených.
V listopadu roku 1955 byla slavnostně otevřena nová léčebná budova, která umožnila rozšíření kapacity lůžek celkem na 210. V letech 1991-1995 bylo vybudováno nové komunikační jádro se třemi novými výtahy, vyšetřovnami a jídelnami pro méně mobilní klienty. V říjnu v roce 1995 bylo slavnostně otevřeno rehabilitační oddělení, které bylo moderně vybaveno a dále zvýšilo úroveň poskytované rehabilitační péče. V roce 2003 byla dokončena rekonstrukce staré budovy rehabilitace, kompletně byly rekonstruovány bazény, vznikl zde plavecký pětadvacetimetrový bazén, bazén s pohyblivým dnem a vířivka. 

Reference :
(na webu)

Publikační činnost :

Zúčastnili jsme se :

Podílíme se :
   Náhledy :

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   Zdroje:
   Odkazy:
   Comments