Charakteristika :
Centrum komplexní péče, které propojuje zdravotnictví, školství a sociální oblast

Kontakty :
tel.: 475 259 333, pospisilova@demosthenes.cz

Specializace : 
Centrum nabízí prostřednictvím vlastního modelu systém ucelené rehabilitace - včasné, plynulé a koordinované úsilí o co nejrychlejší a co nejširší zapojení občanů se zdravotním postižením do všech obvyklých aktivit života, u rodin s dětmi

Nabídka : 
Léčebná rehabilitace - dětská neurologická ambulance, ergoterapie, fyzioterapie, klinická logopedie, klinická psychologie

Pedagogická rehabilitace - denní pobyt, speciální pedagogické centrum

Sociální rehabilitace - raná péče, sociálně právní poradenství

Rekondiční pobyt

Canisterapie

Hipoterapie

Prodej pomůcek

Napsali o nás :


Aktuality :
Uzavření denního pobytu v době let. prázdnin v období 19.7.2010 - 13.8.2010

Kurzy a semináře :
Bejšovcovy semináře


Konference : 

Pořádali jsme :

Náš tým :
PaedDr. Lenka Pospíšilová
Pavla Strohová
Bc. Lenka Arnoldová
Mgr. Ladislava Berglová
PhDr. Jana Doubravová

a další.

Historie oddělení :

Reference :

Publikační činnost :
Tintěrová, J.: Vývoj jemné motoriky z pohledu ergoterapeuta, VOX PEDIATRIE, květen 2007
Tesnerová, J.: Vývoj pohybu a možnosti jeho ovlivnění - hrubá motorika, VOX PEDIATRIE, květen 2007
Pospíšilová, L.: Fyziologický vývoj komunikace batolete, VOX PEDIATRIE, květen 2007
Pavlišová, P.: Sociální vývoj a možnosti jeho ovlivnění, VOX PEDIATRIE, květen 2007
Pospíšilová, L, Sudková, J.: Komplexní péče u dětí v kontextu ucelené rehabilitace, VOX PEDIATRIAE, duben/2004 č.4 - r.4

Přednášková činnost : 
Pospíšilová, L.: Komplexní péče u dětí v kontextu ucelené rehabilitace, Konference Asociace klinických logopedů České republiky v Praze, 2004
Tesnerová, J. : Kvalita pohybového vývoje a možnosti jejího ovlivnění
1. seminář kontinuálního vzdělávání PDL roku 2005 na téma Vývojová neurologie, Děčín
Pospíšilová, L.: Končí péče o postižené nebo rizikové děti na nemocničním lůžku?, Mezinárodní konference ke kvalitě zdravotní péče v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v ÚL, 2002

Zúčastnili jsme se :

Podílíme se :
   Náhledy :
    
    
    
    
    
    
    
    
    


    
   Zdroje:
   Odkazy:
   Comments