Charakteristika :
Sdružujeme odborníky oborů fyzioterapie, sportovní, kondiční a regenerační poradenství, trenérství. Všichni jsou absolventy školení Metoda MFK a získali Certifikát, který je opravňuje užívat System MFK.

Kontakty :
ordinace Praha - tel.: 224 813 755recepce@mfkcentrum.cz
ordinace Plzeň - tel.: 739 515 133, info.plzen@mfkcentrum.cz

Specializace :
Metoda MFK vychází z tradičních osvědčených vyšetřovacích (zejména svalový test) a terapeutických postupů, které přizpůsobuje okamžitému stavu pohybového systému klienta a s využitím informačních technologií propojuje v jeden ucelený systém.
Fyzioterapie umožňující vizualizaci pohybových potíží člověka prostřednictvím počítačového systému MFK.

Služby :
Vstupní pohovor – anamnéza

Vyšetření

Diagnostika

Historie záznamů

Volba terapie

Kontrola

Plán další terapie

Napsali o nás :

Kurzy a semináře :
MFK Institute - Kurz Metoda MFK pro fyzioterapeuty (dostupné termíny)

Pořádali jsme :
1.Mezinárodní konference Informatika ve fyzioterapii

Psychosomatika MFK

Autorka metody :
PaedDr. Martina Končalová

Reference :
Barbora Špotáková - oštěpařka

Patrik Berger – fotbalista

Dominik Šácha – trenér squashe I.třídy

Miroslav Guzdek – atletPublikační činnost :
Odborná publikace - Metoda MFK informatika ve fyzioterapii

Náhledy :


  

  

    

 
 
 

Comments