Rolfing®
prodlužuje, uspořádává a balancuje tělo v gravitačním poli prostřednictvím uvolňování chronicky zkrácených partií a udržovacích vzorců, zapříčiněných fyzickým a emocionálním stresem všedního dne. V případě vychýlení tělesné struktury ze svislého uspořádání, je gravitační síla pociťovaná v našem těle jako stres, který nás neustále nutí napínat, tak jak se snažíme udržet naše tělo ve vzpřímeném postavení. Jakmile je však tělesná stavba uspořádána, tato gravitační síla naopak podporuje naše držení těla současně ukotvením se zemí a na druhé straně nám dodává potřebný zdvih do výšky. Výsledkem je více aktivní, flexibilní, sveží tělesná stavba zbavená bolesti.

Jak Rolfing funguje ?
Hlavní myšlenkou Rolfingu je to, že poloha kosterního systému je určena délkou a napětím svalů a vaziva k němu připojených. Pro lepší vysvětlení nám může pomoci odpověď na otázku: "Co drží kempingový stan vzpřímeně?" Většina z nás by odpověděla "stanové tyče", ty však dodávají našemu stanu pouze tvar. Co skutečně drží stan vzpřímeně jsou stanové šňůry resp. jejich napětí. Tímto způsobem to funguje i s tělesnou stavbou. Nožní klenby, rotace končetin, poloha pánve, zakřivení páteře, poloha hlavy to vše je určeno napětím svalově-vazivového systému, který se upíná ke kosternímu.Terapeuté – Rolfeři - jsou školeni tyto vztahy vidět a dále je řešit.

Pomalým, hlubokým tlakem a jemnými pohyby působí na vazivový systém. Tyto terapeutické hmaty pomáhají zmenšit přilnavost („slepenost“) vzájemně sousedících svalových partií a změnit kompenzační pohybové vzorce. Terapie vede k uvolnění a následně k novému uspořádání celkové tělesné formy pacienta. Výsledkem terapie bývá nejen vyléčení bolestivých tělesných symptomů, ale také celkové zlepšení tělesného uspořádání a dýchání.

Výhody rolfingu
  • zlepšení držení těla díky lepšímu vertikálnímu uspořádání
  • snadnější a uvolněnější pohyb s menší námahou
  • zlepšení tělesné ohebnosti, pružnosti, rovnováhy a uspořádání
  • zlepšení tělesného vědomí a uvědomění si odlišných možností v pohybu
  • menší náklonnost ke zraněním
  • zbavení se chronických bolestí
  • zvýšení kapacity dýchání
  • zvýšení fyzického výkonu díky lépe fungujícímu tělesnému celku
  • vyšší odolnost vůči stresu a uvědomění si jeho fyzických náznaků
  • psychický a emocionální vývoj a růst jedince
Jak Rolfing probíhá
Sezení Rolfingu obvykle začíná diagnostikou, rozhovorem, po kterém je klient požádán, aby si odložil do spodního prádla (případně na přání klienta nebo souhlasí-li jsou provedena dokumentační fota, která monitorují průběh sezení a celé práce v systému Rolfing). Poté následuje vlastní práce myofasciálními technikami a pohybem na lehátku, kdy terapeut může použít i jiné vhodné a dostupné techniky pro práci s tělem. Během této práce dochází k vyrovnávání napětí v měkkých povázkových tkáních (fasciích). Po této práci následuje případné malé vzdělávání klienta v sedě, stoje nebo pohybu (můžete být například požádáni, abyste si sedli nebo se postavili a prošli a vnímali své tělo nebo jeho různé části). Poté se terapeutické sezení Rolfing ukončí rozhovorem s terapeutem.

Comments