sklad‎ > ‎zzz‎ > ‎

Léčebná rehabilitace pacientů po cévní mozkové příhodě v kombinaci s ergoterapií

přidáno: 21. 2. 2011 8:12, autor: Redakce Fyzioterapeuti   [ aktualizováno 13. 4. 2011 6:05 ]

Autor : 
BÁRTLOVÁ, B., TARASOVÁ, M., POSPÍŠILOVÁ, E., NOVÁKOVÁ, M., DRLÍKOVÁ, L., AL FADHLI, A., K., ANBAIS, F., H., ERAJHI, A., A., SIEGELOVÁ, J. 

Vydáno Katedra fyzioterapie a rehabilitace a Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace LF MU FN u sv. Anny v Brně 

Abstrakt : Cévní mozková příhoda (CMP) je jeden z hlavních důvodů disability vznikající od 40 let věku. Mnoho lidí, kteří prodělali CMP, žijí s výrazným senzomotorickým postižením, které má výrazný vliv na úroveň funkční nezávislosti, a tím i na úroveň jejich kvality života. Správná funkce horních končetin je nezbytná pro mnoho úkonů zajišťujících funkční nezávislost. Ergoterapie pro takového pacienta znamená, pomocí nácviku úchopů, sebeobsluhy a nezávislosti, jeho snahu o návrat do sociálního, kulturního a ekonomického prostředí (1,6,7,9). Někteří lidé se dobře adaptují i na velké postižení způsobené CMP. Jiní s pouze malým neurologickým postižením mají vážné problémy. Funkci ovlivňuje mnoho faktorů, do kterých se zahrnuje i působení následné rehabilitace a fyzikálního a sociálního prostředí. Důraz na brzkou rehabilitaci by neměl zabránit vhodné následné rehabilitaci i u chronických pacientů po CMP, neboť je dokázáno, že modelace mozkové tkáně může proběhnout i u chronického pacienta (4,13). 

Klíčová slova : léčebná rehabilitace, fyzioterapie a ergoterapie, funkční míra nezávislosti, cévní mozková příhoda 


Zdroj textu v celém znění : http://pdf.uhk.cz/ (str. 82-88) 
Comments