Témata‎ > ‎vše‎ > ‎Feldenkraisova metoda‎ > ‎

Co je FM?

„Výhodou přístupu k jednotě mentálního a muskulárního života prostřednictvím těla je ve skutečnosti
to, že vyjádření pomocí svalů je jednodušší, protože je konkrétněji a snadněji lokalizovatelné. Je rovněž nesrovnatelně jednodušší přimět osobu, aby si uvědomila, co se děje v těle; proto přístup pomocí těla přináší rychlejší a přímočařejší výsledky při působení na význačné body těla, jako jsou oči, krk, dech nebo pánev je snadné způsobit na místě markantní změny nálady“. 
(Feldenkrais, Moshé: článek „Body and Mind“. Vídeň: archiv Feldenkrais Verband Österreich 2004).

Účinnost Feldenkraisovy metody a její velká úspěšnost je celosvětově využívána v oblasti umělecké (profesionální tanečníci, hudebníci a herci), ve vrcholovém sportu a v neposlední řadě i v případech léčení různých druhů pohybového omezení, chronických tenzí a bolestí i vývojových poruch.

CO FELDENKRAISOVA METODA PŘINÁŠÍ?
zlepšení vzpřímeného postoje, větší flexibilitu, lepší koordinaci a lehkost pohybu, vitalitu
redukci či úplnou ztrátu bolestí, tenzí a chronických fyzických, psychických a emocionálních stereotypů
rozvoj a růst osobnosti prostřednictvím sebepoznávání pohybem, prohlubování vnitřního cítění
a porozumění somatickým příčinám vlastních pocitů, citů, psychických návyků
porozumění „jak se učit“ efektivně a s radostí v jakékoli oblasti našeho života
objevení principu, jak nakládat hospodárně se svou životní energií
mapování a vědomé využívání vlastního potenciálu

KOMU JE FELDENKRAISOVA METODA URČENA?
každému, kdo si přeje pohybovat se a žít s větší lehkostí a rovnováhou každému bez omezení věku či fyzických možností tanečníkům, hercům, hudebníkům, pedagogům, sportovcům, fyzioterapeutům a profesionálům zabývajícím se pohybem
lidem s různými druhy pohybového omezení, s chronickou tenzí a bolestmi, lidem s vývojovými, psychickými a neurologickými problémy.

CO JSTE MOŽNÁ O FELDENKRAISOVĚ METODĚ NEVĚDĚLI...

Má dva základní směry přístupu: 
1. skupinové lekce Pohybem k sebeuvědomění: ATM – Awareness Through Movement ®
2. individuální lekce Funkční integrace: FI – Functional Integration®

Lekce ATM je slovně vedena lektorem. Cvičí se ve větší skupině, kde každý z účastníků provádí individuálně pohyby, k nimž je instruován. Hodina má pevnou strukturu složenou z nenáročných pozic (většinou leh na zádech, boku, břiše, popř. různé druhy sedů) a pomalých, jednoduchých pohybů,
které jsou variovány v závislosti na individuálních dispozicích a schopnostech účastníků. Délka jedné lekce je 60 – 90 minut.

V FI se pracuje čistě individuálně, prostřednictvím nedirektivních doteků a pohybů, které provádí sám lektor přímo na klientovi – jedná se o vnitřní dialog prostřednictvím pohybu. V průběhu celé lekce zůstává klient pasivní, relaxovaný. FI se provádí většinou vleže na speciálním stole. Délka jedné lekce je 50 minut.
Comments