Historie a původ Nordic walking


Používání hůlek má hluboké kořeny v historii lidstva. Už pastýři a poutníci používali hůl k překonávání rozmanitých terénů jako oporu. Od nich převzali tento zvyk pěší turisté, z nichž někteří na strmých kopcích začali používat hole dvě. Toto použití holí však představuje jiný účel, než k jakému je umíme využívat dnes – hůlky už nejsou jen nástrojem k udržení rovnováhy, ale také účinným prostředkem ke zlepšení kondice.

Běžci na lyžích používají běžecké lyžařské hůlky od šedesátých let nejen k běhu na lyžích, ale také jako oporu při překonávání různých terénních nerovností. Hůlky jim v tomto případě pomáhají k větší stabilitě, mnohdy plní rovněž funkci opory. Zimní sporty a zvláště lyžování se těší velké oblibě zejména v severských zemích. Není proto náhodou, že právě zde, konkrétně ve Finsku, se zrodila myšlenka nového využití již dobře známých hůlek. Vše začalo 5. ledna 1988 v Helsinkách, kde se měla konat soutěž v běhu na lyžích na počest finského národního sportovce a profesora Lauri „Tahko“ Pihkaly. V tomto roce však bylo málo sněhu a dlouho připravovaná událost byla ohrožena. Právě tato situace přiměla organizátory, aby přemýšleli o alternativním řešení – lyže se uplatnit nemohly, a tak vyrazili soutěžící na trať pěšky, pouze s hůlkami v rukou. Účastníků se sešlo několik stovek a tak byl, i když nevědomky, položen základ nové pohybové aktivity.

Za velmi krátkou dobu se chůze s holemi přenesla z vrcholků hor a kopců i do údolí. Ze začátku se lidé dívali na chodce s hůlkami, které potkávali při cestě na nákupy či v parcích s úsměvem a nedůvěrou. Až výsledky výzkumů přínosu chůze s holemi pro seniory nebo pro lidi trpícími bolestmi v oblasti páteře jednoznačně prokázaly pozitivní účinky používání holí na lidský organismus. Od roku 1997 odborníci začali pracovat na vývoji speciálních hůlek určených pro chůzi, hůlka pak prošla od tohoto prvního typu ještě mnoha úpravami, bylo vyvinuto několik modelů. Nové hůlky nejprve zkoušeli studenti sportovních škol a potom se začaly rozšiřovat po celé zemi.

V létě 1998 bylo založeno centrum nordic walking v Helsinkách (Paloheiva), které ještě téhož roku navštívilo přes 23 000 lidí, současně bylo vyškoleno přes 2 000 instruktorů. V tomtéž roce bylo provedeno šetření, z něhož vyplynulo, že více jak 200 000 Finů se věnuje nordic walking pravidelně (více než 1× týdně), v roce 2000 už to bylo 480 000. Zpočátku byla severská chůze vnímána spíše jako módní výstřelek, ale lidé si na ni velmi brzy zvykli a začala se těšit jejich opravdovému zájmu. V roce 2000 byla založena International Nordic Walking Association (INWA), jejímž hlavním cílem je rozšiřovat nordic walking dále do světa, jejími členy jsou dnes Finsko, Norsko, Rakousko, Německo, Japonsko, Austrálie, Slovinsko a další. Podle INWA provozuje dnes nordic walking pravidelně na celém světě víc než 800 000 lidí a našlo si své příznivce i u nás.
Comments