Témata‎ > ‎vše‎ > ‎

Pražská škola-osobnosti


Prof. MUDr. Václav Vojta (* 12. 7. 1917, Mokrosuky - † 12. 9. 2000) byl český a německý lékař - dětský neurolog. Je autorem metody reflexní lokomoce nazývané Vojtova metoda. Tato metoda byla původně vyvinuta pro potřeby dětí s opožděním či poruchami motorického vývoje, ale postupně došlo k jejímu rozšíření a dnes se používá i při léčbě poúrazových stavů, funkčních poruch a dokonce i u osob v komatu. Používá se u dětí i dospělých.

Pracovní kariéra Dr. Vojty
Po promoci na lékařské fakultě v roce 1948 nastoupil jako asistent na neurologické klinice prof. Hennera, kde působil až do roku 1956, kdy byl jmenován do vedení dětského neurologického oddělení 4. neurologické klinice LF UK v Praze.
V letech 1961-8 pracoval na dětské neurologii při Fakultní poliklinice na Karlově nám., kde vedl semináře vývojové kineziologie
Pracoval jako metodický vedoucí v lázních Železnice zaměřených na léčbu dětí s DMO.
V roce 1968 emigroval do Německa, kde pracoval jako vědecký pracovník Ortopedické kliniky v Kolíně nad Rýnem. Od roku 1975 odešel do Dětského centra v Mnichově, kde působil i po roce 1995, kdy oficiálně ukončil lékařskou činnost.
V Praze poprvé po revoluci vystoupil v květnu 1990 a od té doby ještě mnohokrát.

Vojtova metoda - metoda reflexní lokomoce
Základy systému diagnostiky a léčby raných pohybových poruch začal prof. Vojta vyučovat ještě před svojí emigrací a v Německu je dále zdokonaloval.
1984 vznikla Vojtova společnost.
1998 změněna na Mezinárodní Vojtovu společnost
Dnes se kurzy Vojtovy metody konají v Německu, Nizozemí, Francii, Norsku, Švédsku, Španělsku, Itálii, Rakousku, Rumunsku, České republice, Polsku, Argentině, Chile, Mexiku, Venezuele, Korei, Japonsku a Indii

Vojtova metoda se podrobně zabývá jednak diagnostikou pohybových poruch, z níž vychází terapie.
DIAGNOSTIKA (vyšetření vycházející ze znalosti raného motorického vývoje)
TERAPIE (reflexní stimulací dochází k aktivaci vrozených pohybových programů)

Při vyšetření se posuzují následující skutečnosti:
Posturální aktivita - tedy to, o čem vypovídá držení těla
Kvantitativní prvky motorického vývoje - (dítě stojí či nestojí, zvedá hlavičku, dostane se "na čtyři"? Sleduje pohledem? Sahá po hračce?)
Kvalitativní stadia motorického vývoje (Dosažené dovednosti jsou realizovány v optimálním postavení (osové vzpřímení těla, vyvážená svalová aktivita) či v neideálním?)
Lokomoční stadia podle Vojty - popisují vývoj lidského pohybování se v prostoru - od prvních přetáčení a posunů až k samostatnému běhání a stoji na jedné noze.
Posturální reaktibilita (polohové reakce) - tedy jakými reakcemi tělo odpoví na nečekanou změnu polohy. Polohy, jimiž reakce provokujeme, jsou přesně dané. Reakce se v průběhu pohybového vývoje mění a jsou charakteristické pro určitá období.
Primitivní reflexologie (dynamika vyhasínání novorozeneckých reflexů) - každý jedinec je po narození vybaven sadou reflex, které mají usnadnit přežití v době, kdy není dokončen vývoj mozku (hledací, sací, Moroův a mnohé další). Tyto reflexy postupně vyhasínají, když do funkce nastupuje vůlí ovládaná hybnost. Pokud ve správný čas nevyhasínají, je to důležitá informace, že nenastoupilo něco, co nastoupit mělo.
Comments