Fixační taping je původní technikou tejpování, nejběžněji používanou ve sportu ke stabilizaci pohybových segmentů (kloubů). Nejčastěji se používá na kotníky, zápěstí a drobné ruční klouby, například u volejbalistů, fotbalistů, ale také třeba tanečníků i baletek. Používaná tejpovací páska je extrémně pevná, obvykle textilní a vyžaduje mnoho přípravy, pokud se má zamezit případnému podráždění pokožky v lepené oblasti. 
   Páska se aplikuje těsně před sportovní aktivitou, hlavně jako ochrana před akutním poraněním, ponechává se jen po krátkou dobu a odstraňuje se ihned po dokončení sportovní aktivity. Proto tato metoda neposkytuje v rámci delší rehabilitační péče fyzioterapeuta tak velké výhody jako modernější funkční Kinesiotaping. Fixační tape využívá ve svých technikách základních kruhových „obtoček“, na kterých pak delší fixační tahy začínají a také na nich končí. Oproti kinesiotapu totiž fixační tape musí velmi pevně držet na velké ploše kůže, aby lepení odolalo větším a prudším tahům, kterým je rigidní tape vystaven. Proto je nutné kotvit tejp na tejp jinak dochází k odlepení začátku či konce hlavních tejpovacích pásků. 

   Dalším znakem a v podstatě rozdílem od kinesiotapingu je, že k zatejpování pohybového segmentu, např. hlezenního kloubu (kotníku) spotřebujete až desetkrát více materiálu a většinou pod fixační tape potřebujete ještě molitanový podtejp.
   Fixovat můžeme klouby či svalové skupiny, a to u zdravých jedinců ve smyslu ochrany nejexponovanějších částí těla nebo po úraze jako sekundární prevenci další traumatizace. 
   Nevýhodou pevného tapování je zcela jistě možnost poměrně krátkodobého nošení a výrazné omezení krevní a mízní cirkulace.  Je však příhodnou metodou volby namísto ortéz u stavů, kde je indikováno fixovat a zároveň zachovat jistou úroveň pohybu.

   Kinesiotaping je terapeutická tejpovací metoda, která neposkytuje pacientům a sportovcům pouze podporu, kterou žádají, ale také pomáhá daný problém léčit. Výjimečnost kinezio tejpování spočívá v tom, že pracuje společně s naším tělem a tím umožňuje plný rozsah pohybu. V mnoha případech bude rozsah pohybu dokonce zlepšen. Tejpování elastickou tejpovací páskou neovlivňuje pacientovu bio-mechaniku tvrdým způsobem. 
   Kinesio tape, je elastická páska, tzn. že je možné ji nejen natáhnout, ale po té, co tah uvolníme, je schopna smrštění na svůj původní rozměr, neobsahuje latex a je bezpečná pro citlivou pokožku. 
   Aplikovaná tejpovací páska nezpůsobuje kompresi kůže, a proto může být na problematické partii ponechána obvykle 3 až 5 dní. Vodě odolná tkanina, ze které je kinezio tejpovací páska vyrobena odpuzuje vlhkost a tím nám umožňuje se s tejpovací páskou koupat a dokonce i plavat. Kinezio tejpovací páska dokonce naopak podporuje proudění krve a lymfy.

   Kinesio tape lepíme (u většiny technik) v protažení pohybového segmentu, čímž dojde k napnutí kůže a ostatních měkkých tkání. Po návratu segmentu do neutrální pozice se kinesio tape díky vysoké elasticitě polyurethanového vlákna smrští zpět a na kinesio tapu pozorujeme „zvrásnění“. Právě toto zvrásnění tvoří velkou část terapeutického účinku. Na kvalitě materiálu a pružnosti elastických mikrovláken tedy samozřejmě závisí i výledný účinek, který ale musí nasměrovat odborná rozvaha a šikovná ruka fyzioterapeuta.
   Díky elasticitě moderního funkčního tejpu dochází k elevaci kůže, podkoží, povrchové fascie aj., tím dosáhneme zvětšení prostoru mezi uvedenými vrstvami a svalem. V tomto „meziprostoru“ se nalézají cévy krevní a lymfatické (mízní) a obrovské množství receptorů snímajících tah, tlak, vibrace apod. Zvětšením „meziprostoru“ dosáhneme dekomprese lymfatické a krevní cirkulace, snížení tlaku na receptory a řady elektrochemických změn, což klient pociťuje jako snížení bolesti a mnohdy i prohřátí lepené oblasti (v souvislosti se zlepšením prokrvení).

 Historie
   Kinesio tape byl vyvíjen od roku 1973 japonským chiropraktikem Dr.Kenzo Kasem a jeho týmem. Úplně první aplikace kinesio tapu byla na pacienta s kloubním onemocněním.
   Zjištění, že elastický tape pomáhá jako externí podpora svalům a přidruženým tkáním, vytvořilo zcela nový přístup k léčbě svalů, fascií, kloubů, vazů, šlach, nervů a orgánů. Dlouhou dobu byl kinesio tape využíván hlavně orotopedy, chiropraktiky a lékaři z ostatních oborů. Velice brzy na to byl kinesio tape použit u olympijských volleyballových hráčů v Japonsku. Novinka se rychle rozšířila mezi atlety Japonska, U. S. A., Evropy, Jižní Ameriky, Austrálie a ostatních asijských států.
   V současnosti se na odborné úrovni nejvíce diskutuje používání tapingu z pohledu neurofyziologie. Elastický tape dynamicky působí na kůži a podkoží, čímž vyvolává specifickou reakci na nižší reflexní, ale i na podkorové a korové úrovni řízení daných dermatomů a pohybových segmentů. Využití jednoduché elastické pásky se pak v rukách fyzioterapeuta s vyšší odborností a zkušeností stává velkou zbraní proti široké škále neduhů pohybového aparátu.


(Tento text sestaven odbornou redakcí Fyzioterapeutů.cz s využitím veřejných informačních zdrojů na něž odkazujeme)

Školení
                            

         
                  Fyzioaktiv                        Centrum tejpování  

         
                    Fysiotape                              Rehasport   
.
        
                       IPVZ                              Dexter academyČlánky
Videa

      

      
Prodej tejpů

      
                   Kindmax  .                             
Fopasport

     
                    tejpy.cz                               Sportique

      
                Pro Evolution                         
tejpovani.cz 

KinesiomaxComments