Co je Vojtova metoda? 
VM (též nazývána jako metoda reflexní lokomoce) je soubor cvičebních technik používaných k léčbě tělesných a psychických poruch, objevená MUDr. Václavem Vojtou. Jejím základním principem je fakt, že v centrálním nervovém systému člověka jsou geneticky zakódované vrozené pohybové vzory.
Na základě studií léčby dětí s dětskou mozkovou obrnou z 50. let byly identifikovány specifické body, díky nimž je možné stimulovat tělo k určitým vrozeným pohybům, a to hlavně tlakem na příslušná citlivá místa (především na periost kostí a fascie). Kromě samovolné pohybové aktivity dochází současně k fyziologické aktivaci bránice a svalů břišní stěny, pravidelnému hlubokému dýchání, upravení tepové frekvence, pozitivní stimulaci nervových center a celkovému zlepšení mentální aktivity.

Někteří z poskytovatelů


https://maps.google.com/maps/ms?msid=202231234685147279092.0004c75e7dc323d5a16d4&msa=0&ll=49.674738,16.160889&spn=2.915033,7.13562

Školení

RL-CORPUS

Československá rehabilitační společnost Dr.Vojty
Ukázky

      
 
Zahraniční zdroje

paediatricphysio.com.au

vojta.com

nydnrehab.com


Comments