Vítej!‎ > ‎

Kdo Jsme?

... jsme  Fyzioterapeuti.cz
Jsme komunita složená z jedinců, hlásících se ke své profesi, společným zájmům a myšlenkám. Každý z nás je originál a každý z nás pochopitelně nahlíží na věci kolem sebe jiným způsobem. Naše odlišnost by však neměla být překážkou naší sounáležitosti, ale spíše lákavým podnětem a příležitostí k vzájemnému obohacení.


Naše Kolegium
Navzdory pestrosti fyzioterapie i našemu častému uplatnění mimo zdravotnictví, je těžiště našich zájmů v REHABILITACI! Naštěstí nečelíme jejím náročným výzvám sami a proto můžeme spolupracovat s dalšími specialisty. Máme-li štěstí i na konkrétní kolegy a dobré pracovní vztahy, můžeme našim pacientům poskytovat odbornou péči na tzv. "Multidisciplinární úrovni". Nejde přitom o lehký úkol. Samotná souhra více členů týmu s různými specializacemi má svá tvrdá úskalí. Základem je přitom samotná KOMUNIKACE a dobrá vůle ke spolupráci. 

Nároky na nás jsou někdy opravdu veliké. Ve chvílích, kdy bojujeme s větrnými mlýny, si zasloužíme pomoc a servis, tak jako jiné rozvinuté obory lidské činnosti. Proto jsme se rozhodli vytvořit si vlastní svépomocné zázemí, které nám pomůže alespoň s komunikací a rozvojem příležitostí ke spolupráci v oboru. 


Nejsme v tom sami

Rozvoj sekcí na stránkách ProReS.cz pro lékaře, ergorterapeuty, speciální pedagogy, sociální pracovníky a další obory s vazbou na rehabilitaci, je otevřen všem jejich zástupcům. V této komunitě rádi uvítáme každého, komu není vlastní práce a kolegialita lhostejná. 
Zázemí
Naše redakce@fyzioterapeuti.cz se těší na konkrétní spolupráci s každým fyzioterapeutem, který zde bude chtít realizovat vlastní nápady a profesní záměry. Aktivní účastí můžeš dát projektu Fyzioterapeuti.cz svou osobitou tvář, myšlenky i charisma.


Oni
Na vrcholu našeho snažení pak stojí pacienti a klienti, k nimž celý rehabilitační tým směřuje své profesní úsilí. Na plánovaných stránkách proto připravujeme vedle neveřejných, profesních komunikačních nástrojů i pestrou paletu informací pro naše pacienty a klienty. Zasadit se přitom chceme nejen o medializaci celého našeho oboru, ale hlavně o zviditelnění konkrétní práce každého z nás. Veřejnost zde najde profesní profily specialistů, zařízení v nichž pracujeme i odkazy na kolegy s nimiž máme dobrou zkušenost. Každý specialista si přitom bude moci vybrat formu, vzhled, náplň i interaktivní nástroje, které chce ve svém profilu nabídnout svým pacientům či klientům. Připravovaný server by tak mohl dobře pomáhat rozvoji celé rehabilitace i úspěchu našich praxí.