Zdroje‎ > ‎Vše‎ > ‎

Sborník abstraktů

přidáno: 13. 6. 2012 3:08, autor: Redakce Fyzioterapeuti   [ aktualizováno 4. 8. 2012 0:30 ]

I. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury 

Vydáno 
: Univerzita Palackého v Olomouci 

Obsah : . SOUČASNÉ  TRENDY  NEUROREHABILITACE,  KOMPENZAČNÍ  A ADAPTAČNÍ MECHANISMY U NEMOCNÝCH PO CMP, PRINCIPY PRESKRIPCE PROGRAMU POHYBOVÉ AKTIVITY, MORFOGENETICKÁ VARIABILITA RAMENE A JEJÍ KLINICKÉ KONSEKVENCE, ONTOGENETICKÝ VÝVOJ A JEHO VÝZNAM V ETIOPATOGENEZI RADIKULÁRNÍHO SYNDROMU, PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM VOJTOVY REFLEXNÍ LOKOMOCE U PACIENTŮ S PROBLEMATIKOU DOLNÍ ČÁSTI ZAD, ALTERNATIVNÍ POHLED NA PŮVOD A POVAHU MOTORICKÝCH VZORŮ, VÝZNAM ASPEKCE PRO DIAGNOSTIKU A TERAPII FUNKČNÍCH PORUCH POHYBOVÉHO SYSTÉMU,  VIZUALIZACE MAXIMÁLNÍ VOLNÍ SVALOVÉ KONTRAKCE SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA A KONTRAKCE PŘI POVRCHOVÉ PARAKOKCYGEÁLNÍ ELEKTRICKÉ STIMULACI POMOCÍ ULTRAZVUKOVÉHO ZÁZNAMU, MORFOLOGIE SPOLEČNÉ INZERCE M. DIAPHRAGMA A M. TRANSVERSUS ABDOMINIS V INTERKOSTÁLNÍCH PROSTORECH,  INTERVENČNÍ REHABILITACE – VYUŽITÍ THIXOTROPNÍCH VLASTNOSTÍ TKÁNÍ,  MULTISENSORICKÉ REAKCE NA PODNĚTY VIRTUÁLNÍHO PROSTŘEDÍ, VYUŽITÍ KRANIO-SAKRÁLNÍ TERAPIE A VISCERÁLNÍ MANIPULACE VE FYZIOTERAPEUTICKÉ PRAXI, VYUŽITÍ TERAPIMASTERU A S-E-T KONCEPTU U PACIENTŮ PO REKONSTRUKCÍCH PŘEDNÍHO ZKŘÍŽENÉHO VAZU, ZKUŠENOSTI S FACILITACÍ HLUBOKÉHO STABILIZAČNÍHO SYSTÉMU U PACIENTŮ S „LOW BACK PAIN“, ÚSKALÍ ELEKTRODIAGNOSTIKY VE FYZIOTERAPII, POLYELEKTROMYOGRAFICKÉ HODNOCENÍ SVALOVÉ AKTIVITY U MLADÝCH ZDRAVÝCH PROBANDŮ, OVLIVNĚNÍ DÝCHÁNÍ POMOCÍ THRESHOLD PEP A THRESHOLD IMT, OVLIVNĚNÍ DÝCHÁNÍ POMOCÍ THRESHOLD PEP A THRESHOLD IMT - WORKSHOP, VLIV REFLEXNÍ MASÁŽE NA AUTONOMNÍ REGULACI VARIABILITY SRDEČNÍ FREKVENCE, HODNOCENÍ POHYBOVÉHO STEREOTYPU EXTENZE V KYČELNÍM KLOUBU PALPACÍ A POVRCHOVOU POLYELEKTROMYOGRAFIÍ, NEURODYNAMIKA  - MOBILIZACE PERIFERNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU,  LOKOMAT – PRVNÍ ZKUŠENOSTI S JEHO VYUŽITÍM PRO REEDUKACI CHŮZE NA SPINÁLNÍ JEDNOTCE FN MOTOL, VÝZNAM HIPOTERAPIE VE FYZIOTERAPEUTICKÉ PRAXI, NÁCVIK CHŮZE U PACIENTŮ SE STEHENNÍ PROTÉZOU, POROVNÁNÍ MANIPULAČNÍCH DOVEDNOSTÍ U ZDRAVÉ POPULACE V RŮZNÝCH VĚKOVÝCH KATEGORIÍCH.


Zdroj textu v celém znění Sborník abstraktů
(dokument v naší databázi pochází z veřejných zdrojů na internetu)

Comments