Zdroje‎ > ‎Vše‎ > ‎

SROVNÁNÍ METOD HODNOCENÍ AUTONOMNÍCH FUNKCÍ PŘI SPONTÁNNÍM DÝCHÁNÍ A DÝCHÁNÍ DLE METRONOMU U PACIENTŮ SE SCLEROSIS MULTIPLEX

přidáno: 31. 1. 2011 8:19, autor: Redakce Fyzioterapeuti   [ aktualizováno 2. 2. 2011 5:12 ]

Autor : 
Bc. Vladimír Turzík  

Vydáno Masarykova univerzita, Lékařská fakulta 

Pracoviště : Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně


Abstrakt : Roztroušená skleróza (RS) je onemocnění, které je dokonce v dnešní době nejmodernějších lékařských přístrojů a vyšetřovacích možností opředeno rouškou tajemství a nejedná se pouze o lidi, kteří se s tímhle onemocněním setkávají jen jako s “nějakou“ nemocí, ale také u lidí, kteří s ní musí žít každý den. Při vyslovení ortelu RS si mnoho lidí vybaví představu bezmocného člověka, který je navíc ještě značně imobilní. Skutečnost je však značně odlišná. Pouze určité procento těchto nemocných dospěje do stadia úplné ztráty hybnosti, kdy je odkázán na pomoc druhé osoby. Často se stává, že společnost se od těchto lidí odvrací, protože neví, jak se k nim chovat. Vzniká tak určité nepochopení a zaujetí chybného postoje díky vlastní nevědomosti. Toto vše pak vede k značnému odcizení od společnosti a uzavírání nemocného do sebe. 

Klíčová slova : Roztroušená skleróza, autonomní nervový systém, variabilita srdeční frekvence, spektrální analýza, rehabilitace u RS

Zdroj textu v celém znění : http://is.muni.cz/ 
Comments